Silny wiatr

Woj. małopolskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze. Przewiduje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach miejscami do 80 km/h z zachodu. Obowiązuje od 2019-03-15 12:00:02 do 2019-03-16 13:00:00.

Czytaj dalej

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia

KOMUNIKAT z dnia 15 marca 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej z wyznaczonego punktu poboru wody – budynek Gminnego Zakładu Komunalnego, Kobylec…

Czytaj dalej

Podziękowanie

W dniu 09.02.2019 r. w sali bankietowej Herbowa w Łapanowie odbyło się zebranie walne OSP Łapanów. Pragniemy podziękować A.J. Zastawniak, wszystkim sponsorom oraz osobom dzięki którym udało się zorganizować zebranie, które zakończyło się wspólną zabawą. Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do wsparcia naszej jednostki. Dziękujemy za gościnność i wspólną…

Czytaj dalej

Woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbek wody pobranych dnia 4 lutego 2019r. przez przedstawicieli PPIS w Bochni – numery sprawozdań wraz z punktami poboru: – nr LZT/W/162/N/2019 – Urząd Gminy w Łapanowie, – nr LZT/W/165/N/2019 – Gminny Zakład Komunalny Kobylec, – nr LZT/W/166/N/2019 –…

Czytaj dalej

Informacja w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 29 stycznia 2019r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z…

Czytaj dalej