Ostrzeżenie hydrologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
stopień: 2
prawdopodobieństwo: 90%
Obszar: zlewnie dopływów Wisły oraz zlewnia Czarnej Orawy (małopolskie)
Przebieg: Występujące i prognozowane intensywne opady deszczu, także burzowe, będą powodować wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, do strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów mogą zostać przekroczone stany alarmowe. W zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić podtopienia.
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE: 150
Ważne:
Od: 2021-08-05 14:00
Do: 2021-08-06 13:00
synoptyk IMGW-PIB: Artur Franczyk
Czas wydania: 2021-08-05 10:37
Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Komentowanie jest wyłączone.