Powiatowe Ćwiczenia Taktyczno-Bojowe o kryptonimie „LAS 2018”

W dniu 30 maj 2018 r. odbyły się na terenie Puszczy Niepołomickiej Powiatowe Ćwiczenia Taktyczno-Bojowe o kryptonimie „LAS 2018”. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa PSP w Bochni oraz Nadleśnictwo Puszczy Niepołomickiej. Założeniem ćwiczeń było ugaszenie pożaru lasu. W związku z koniecznością podawania dużych ilości wody na duże odległości, konieczne było zadysponowanie wszystkich sił i środków Komendy Powiatowej PSP w Bochni, jak również jednostek OSP w Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz 1 spoza KSRG.
Zadaniem naszej jednostki i JRG Bochnia było podawanie wody z drugiego zbiornika wodnego do samochodu JRG Wieliczka.

Komentowanie jest wyłączone.