Woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbek wody pobranych dnia 4 lutego 2019r. przez przedstawicieli PPIS w Bochni – numery sprawozdań wraz z punktami poboru:

– nr LZT/W/162/N/2019 – Urząd Gminy w Łapanowie,

– nr LZT/W/165/N/2019 – Gminny Zakład Komunalny Kobylec,

– nr LZT/W/166/N/2019 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbydniowie,

– nr LZT/W/163/N/2019 – Szkoła w Grabiu,

– nr LZT/W/167/N/2019 – Stacja Uzdatniania Wody w Chrostowej,

– nr LZT/W/164/N/2019 – Oczyszczalnia Ścieków Nieszkowice Wielkie,

(zakres oznaczonych parametrów: mętność, barwa, zapach, smak, glin, przewodność elektryczna, bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli, Enterokoki oraz Clostridium perfringens)

oraz próbek wody pobranych na zlecenie zarządcy wodociągu tj. Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu:

– nr 245/Z/2019 – Gminny Zakład Komunalny Kobylec,

– nr 246/Z/2019 – Szkoła Podstawowa w Łapanowie

(zakres oznaczonych parametrów: mętność, barwa, ph, zapach, smak, glin, przewodność elektryczna, bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli oraz Clostridium perfringens)

stwierdza, że jakość wody produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody w Chrostowej zaopatrującej w wodę Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa w gminie Łapanów, Strefę Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie w gminie Bochnia oraz mieszkańców miejscowości Zagórzany w gminie Gdów pod względem badanych parametrów odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dnia 6 lutego 2019r. wydał decyzję nr 18/19, znak: NHK-430-01-10-04/19 stwierdzającą wygaśnięcie decyzji nr 16/19 z dnia 1 lutego 2019r. o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa.

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

Źródło: Strona Gminy Łapanów

Komentowanie jest wyłączone.