Wójt przekazał sprzęt pożarniczy

2 czerwca 2017 r. wójt Robert Roj wraz z radnymi Rady Gminy przekazał jednostkom ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Łapanów sprzęt pożarniczy, m.in. ubrania koszarowe, ubrania specjalne, rękawice, kominiarki, buty, motopompę, węże tłoczne, prądownice pianowe, maszt oświetleniowy pneumatyczny, radiotelefony, nożyce, gaśnice, deskę ortopedyczną. Sprzęt zakupiony został z budżetu gminy Łapanów i służył będzie jednostkom podczas prowadzonych działań bojowych.

Źródło: Strona Gminy Łapanów

Komentowanie jest wyłączone.